SLOVÁKOVÁ, Kristýna. Faktory ovlivňující stabilitu svahů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechniky. Vedoucí práce Jiří Boštík.
Uložit do Citace PRO