PEŘINOVÁ, Kateřina. Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 18,187 a km 20,700 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62989. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Tomáš Říha.
Uložit do Citace PRO