NOWAK, Jiří. Ceny modernizace, oprav a údržby stavebního objektu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62993. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Alena Tichá.
Uložit do Citace PRO