ČÁSLAVOVÁ, Sandra. Statická analýza některých typů dřevěných konstrukcí [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/62996. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Rostislav Zídek.

Uložit do Citace PRO