DEUTSCH, Vojtěch. Financování developerského projektu výstavby bytového domu v Brně [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/630. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO