JONEŠ, Filip. Posouzení ekonomické efektivnosti nízkoenergetického domu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63005. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Lucie Vaňková.

Uložit do Citace PRO