PROCHÁZKA, Martin. Analýza ztráty stability termoplastových trubek [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Roman Gratza.

Uložit do Citace PRO