PROCHÁZKA, Martin. Analýza ztráty stability termoplastových trubek [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63006. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Roman Gratza.
Uložit do Citace PRO