ZAHÁLKA, Martin. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lukáš Daněk.

Uložit do Citace PRO