MIZEROVÁ, Cecílie. Směsná alkalicky aktivovaná aluminosilikátová pojiva [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63012. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav chemie. Vedoucí práce Pavel Rovnaník.

Uložit do Citace PRO