KORÁLOVÁ, Nikola. Boční recirkulační oblasti proudu v korytě před přelivem [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Zbyněk Zachoval.
Uložit do Citace PRO