POSPÍŠILOVÁ, Iveta. Novostavba rodinného domu v Oslavici [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63024. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Lubor Kalousek.
Uložit do Citace PRO