KUBÍNOVÁ, Kateřina. Terapeutická hra s biofeedbackem pro rehabilitaci dolních končetin [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63027. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Markéta Koťová.
Uložit do Citace PRO