SEMERÁKOVÁ, Nikola. Variabilita rozložení tlakových sil v oblasti chodidla se spojením EMG [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63029. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Markéta Koťová.
Uložit do Citace PRO