HAVLICEK, J., M. SVANDA, J. MACHAC a M. POLIVKA. Improvement of Reading Performance of Frequency-Domain Chipless RFID Transponders. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(2), 219-229 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0219

Uložit do Citace PRO