JA’AFAR, H., M. T. ALI, A. N. DAGANG, I. P. IBRAHIM, N. A. HALILI a H. M. ZALI. Reconfigurable Plasma Antenna Array by Using Fluorescent Tube for Wi-Fi Application. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(2), 275-282 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0275

Uložit do Citace PRO