DRINOVSKY, M. a J. HOSPODKA. Triangle/Square Waveform Generator Using Area Efficient Hysteresis Comparator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(2), 332-337 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0332

Uložit do Citace PRO