OSUCH, P. J. a T. STANDER. A Geometric Approach to Group Delay Network Synthesis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(2), 351-364 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0351

Uložit do Citace PRO