KUMAR, S. a J. S. YADAV. Segmentation of Moving Object Using Background Subtraction Method in Complex Environments. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016, 25(2), 399-408 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2016.0399

Uložit do Citace PRO