KOČÍ, Zbyněk. Návrh a optimalizace laboratorních modelů VVN [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63068. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Varmuža.
Uložit do Citace PRO