DAS, P. K. a L. K. VASHISHT. On perturbation of binary linear codes. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015, 4(2), 91-99 [cit. 2020-09-25]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2015.07
Uložit do Citace PRO