DOSKOČIL, Filip. Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63095. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO