KOVÁŘ, Pavel. Hnací ústrojí tříválcového řadového vznětového motoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6310. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Píštěk.

Uložit do Citace PRO