KOUOTCHOP WAMBA, P. M. Generalized Euler vector fields associated to the Weil bundles. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 5(1) [cit. 2022-06-27]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2016.03

Uložit do Citace PRO