TYAGI, B. K. a H. V. S. CHAUHAN. A remark on extremally μ-disconnected generalized topological spaces. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2016, 5(1) [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-3629. Dostupné z: doi:10.13164/ma.2016.06

Uložit do Citace PRO