ČERMÁK, Jan a Luděk NECHVÁTAL. O rozložení kořenů kubického polynomu. Kvaternion [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2015, 4(1-2), 25-39 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-1332. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63108

Uložit do Citace PRO