JEDLIČKOVÁ, Veronika. Osvětlení liturgického prostoru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63111. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO