ROČŇÁKOVÁ, Ivana. Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6313. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Doležalová Weissmannová.
Uložit do Citace PRO