VALÁŠEK, Jiří. Biomechanická studie obličejového skeletu [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63143. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.

Uložit do Citace PRO