VALÁŠEK, Jiří. Biomechanická studie obličejového skeletu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63143. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Florian.
Uložit do Citace PRO