NEČAS, David. The Effect of Synovial Fluid Constituents on Lubrication of Hip Joint Replacements [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63146. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Martin Hartl.
Uložit do Citace PRO