SCHWARZER, Emil. Studium tvařitelnosti povlakovaných plechů s plazmo-chemickou předúpravou povrchu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63147. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Dvořák.

Uložit do Citace PRO