ŠEBEK, František. Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments and Application [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63153. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.

Uložit do Citace PRO