SCHWARCOVÁ, Kristína. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6316. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Mandelík.
Uložit do Citace PRO