POKORNÝ, Jan. Svázání fyziologického modelu s modelem tepelného komfortu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6317. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miroslav Jícha.
Uložit do Citace PRO