PASTOROVÁ, Zuzana. Podnikatelský záměr: založení koktejl baru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.
Uložit do Citace PRO