KUBÍK, Roman. Nouzový zdroj elektrické energie s termočlánkem [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6318. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Pavel Vorel.
Uložit do Citace PRO