KLEDUS, Robert, Marie LORENCOVÁ, Kristýna KUHROVÁ, Marek SEMELA a Přemysl JANÍČEK. Systems approach to limit states in assessment of buildings. In: International multidisciplinary geoconference SGEM [online]. STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016, s. 593-604 [cit. 2023-03-22]. ISBN 978-619-7105-67-4. ISSN 1314-2704. Dostupné z: doi:10.5593/SGEM2016/B53/S21.076

Uložit do Citace PRO