POSPÍŠIL, David. Zvýšení tepelně-izolačních parametrů klasických obytných budov a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Michal Jaroš.
Uložit do Citace PRO