ČMIEL, Vratislav. Optické měření elektromechanických projevů srdečních buněk [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63212. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Ivo Provazník.

Uložit do Citace PRO