SVOBODA, Vladimír. Technologie výroby plastového držáku ložisek motoru [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6322. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Bohumil Kandus.

Uložit do Citace PRO