ŠILHAVÁ, Jana. Metody pro predikci s vysokodimenzionálními daty genových expresí [online]. Brno [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63225. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.

Uložit do Citace PRO