TRCHALÍK, Roman. Síťová architektura a propojování vestavěných systémů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63226. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Miroslav Švéda.
Uložit do Citace PRO