LODROVÁ, Dana. Bezpečnost biometrických systémů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63229. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO