LODROVÁ, Dana. Bezpečnost biometrických systémů [online]. Brno [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63229. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO