HENZL, Martin. Bezpečnost protokolů bezkontaktních čipových karet [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63232. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.

Uložit do Citace PRO