SÝKOROVÁ, Michaela. Vliv rekonverze na hodnotu bývalého církevního objektu na jižní Moravě [online]. Brno [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63233. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vítězslava Hlavinková.

Uložit do Citace PRO