BAŘINA, David. Jádra schématu lifting pro vlnkovou transformaci [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63236. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Zemčík.

Uložit do Citace PRO