ZEMEK, Petr. Jednostranné gramatiky s nahodilým kontextem [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63239. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.
Uložit do Citace PRO