FAPŠO, Michal. Vyhledávání výrazů v řeči pomocí mluvených příkladů [online]. Brno [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63240. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.

Uložit do Citace PRO