DVOŘÁK, Radim. Fyzikální modelování a simulace [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63248. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Zbořil.
Uložit do Citace PRO