KOCKMANN, Marcel. Modelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/63274. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.
Uložit do Citace PRO