STRUŽKOVÁ, Martina. Analýza výsledků podnikání a návrhy na zajištění dlouhodobé perspektivy [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6328. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Meluzín.

Uložit do Citace PRO